Menu modulu

Diskuse

  Pro přístup k diskusím musíte být registrovaný uživatel. Registrovat se můžete po kliknutí na odkaz níže.

 • Registrace
Aktuality

4.11.2017

Informace k nové směrnici GDPR


celá zpráva >>
Moduly
Odkazy

 • Analytická evidence majetku členů družstev s vazbou na transformaci,
 • analytická evidence závazků vůči oprávněným osobám,
 • analytická evidence členů, kteří nemají vazbu na majetek získaný v transformaci.

  Základní funkce programu

 • Uchovává soubor všech oprávněných osob, členů a restitučních rezerv. Tento soubor je možné načíst z textového nebo databázového tvaru různých transformačních projektů nebo pořídit ručně.
 • Při vydávání závazků oprávněným osobám zajišťuje daňovou problematiku (zdanění srážkovou daní při výdeji peněz z transformační části). Automaticky dopočítá oceňovací rozdíly při různých účetních a vydávacích cenách. Všechny akce automaticky účtuje!
 • Vypočítá vypořádací podíl vystupujícího nebo zemřelého člena, zajišťuje zdanění vypořádacího podílu, automaticky účtuje.
 • Zajišťuje převody mezi jednotlivými osobami.
 • Vypočítá a rozdělí podíl na hospodářském výsledku (zisku i ztrátě). Pokud se rozhodnete hospodářským výsledkem upravovat majetkové listy členů, automaticky účtuje.
 • Vypočítá nárok za nájemné z půdy (sazbou za 1 ha).
 • Vypočítá nárok za pronajatý majetek (% hodnoty z pronájmu).
 • Pro organizace, které používají ZEIS, jdou všechny účetní případy automaticky spojovacím souborem do hlavního účetnictví, kde při vydávání párují účty 395 z jednotlivých modulů nebo přímo účtují (např. 325/602 - práce pro oprávněnou osobu.). Uživatelům bez programového vybavení ZEIS poskytne rekapitulaci syntetických účtů, které lze pak dokladem pořídit do Vašeho účetnictví!
 • Vytváří celou řadu sestav - deník, hlavní knihu, podílový list, přehledy o majetku a jeho vydávání, tisk oznámení, pozvánek, prezenčních listin i adres.
 • Obsah výstupních sestav lze libovolně upravovat přes připravené formuláře.
 • Všechny soubory, se kterými program pracuje, jsou volně přístupné přes nabídku Individuální požadavky uživatele, kde lze doprogramovat speciální nebo nestandardní funkce.

Charakteristickým rysem ekonomického informačního systému je v maximální možné míře jednotné ovládání a uživatelsky příjemné prostředí i pro začátečníky v oboru automatizovaného zpracování dat. Všechny moduly jsou dodávány s předem naplněnou účetní osnovou se základními typy účtování pro jednotlivé účetní případy. Zárukou dalšího vývoje jsou pětileté zkušenosti našich pracovníků spolu se stovkami instalací po celém území České republiky a komplexními službami na vysoké úrovni.

Tiskni

K správné funkci webu nám pomáhají soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s jejich využitím.   Další informace