Menu modulu

Diskuse

  Pro přístup k diskusím musíte být registrovaný uživatel. Registrovat se můžete po kliknutí na odkaz níže.

 • Registrace
Aktuality

4.11.2017

Informace k nové směrnici GDPR


celá zpráva >>
Moduly
Odkazy
Majetek 8.00 - 11.11.2007


První verze pro rok 2008. Aplikuje změny podle novely zákona o dani z příjmů, které jsou platné od 1.1.2008. Důrazně doporučujeme nasadit tuto verzi před prvním zpracováním evidence majetku v roce 2008, jinak může dojít v důsledku níže popsaných změn odepisování majetku k chybným výpočtům odpisů starší verzí programu!

 • Je zrušena odpisová skupina 1a (interně v číselnících odpisová skupina 9). Tato změna se z pohledu uživatele dotýká úprav číselníku specifikací SKP, kde dochází k následujícím změnám:
  Zatřídění OS Popis Změna Pozn
  34.10.2 1a Motorová vozidla (kromě motocyklů) Zrušeno 1)
  34.10.4
  1a Jen:silniční motor.vozidla N1 Zrušeno 2)
  34.10.4
  2 Motorová vozidla pro nákladní dopravu Změněno 1)
  34.10.2 2 Motorová vozidla osobní dvoustopá Zřízeno 2)
  46.99.99 5 Byty a nebytové prostory vymezené ... Změněno 3)
  46.99.99 6
  Nebytové prostory vymezené zvl. .... Zřízeno 3)
 • Poznámky
  • Zatřídění 34.10.4 v OS 2 je změněno tak, že zahrnuje nově také vozidla kategorie N1. Tato vozidla náležející do 31.12.2007 do odpisové skupiny 1a patří od 1.1.2008 do odpisové skupiny 2.
  • Zatřídění 34.10.2 v OS 2 je zřízeno tak, že zahrnuje původní zatřídění náležející do 31.12.2007 do odpisové skupiny 1a. Osobní automobily od 1.1.2008 patří do odpisové skupiny 2.
  • Zatřídění 46.99.99 v OS 5 je změněno tak, že jsou z něho vyjmuty takové nebytové protory, které jsou v budovách a stavbách uvedených zvláštním právním předpisem v odpisové skupině 6. Pro ně je zřízeno "umělé" zatřídění 46.99.99 v OS 6.
 • Číselník zatřídění majetku byl náležitě upraven a je možno ho načíst při závěrce roku 2007 v evidenci majetku z textového souboru CE272008.TXT. Pokud bude nová verze nasazena až po roční závěrce, je možné reinstalovat v obdobích roku 2008 nový číselník specifikací SKP, nebo existující číselník specifikací SKP klávesou kompletně vymazat a pak ho načíst z výše uvedeného textového souboru. Také je samozřejmě možné provést výše popsané změny v číselníku specifikací SKP po závěrce roku 2007 samostatně.
 • Upozornění: Při instalaci a reinstalaci této verze je třeba dát pozor na to, že instalační data již obsahují číselník specifikací SKP v podobě pro rok 2008. Pokud reinstalaci provádíme v obdobích majetku 2007, není vhodné reinstalovat tento číselník. Přepsal by se jím platný číselník roku 2007 a zatřídění majetku by nefungovalo správně. Při reinstalaci je proto lépe vždy použít textový tvar číselníku CE272008.TXT a postupovat podle výše uvedeného návodu.
 • Po uzávěrce roku 2007 a po úpravách číselníku specifikací SKP je nutné provést kontrolu karet majetku. Pokud bude prováděna závěrka roku 2007 touto nebo vyšší verzí a bude při závěrce provedeno načtení nového číselníku specifikací SKP z textového souboru (doporučená varianta), pak bude kontrola karet spuštěná na konci závěrky plně funkční a odhalí karty, které musí být ručně přetříděny z odpisové skupiny 1a (9) do odpisové skupiny 2. Změnu provedeme jako první změny v roce 2008 druhem změny 04. Kontrolu karet podle potřeby opakujeme ve volbě Správa dat - Speciální akce - Kontrola karet.
 • Další změny týkající se evidence majetku podle novely zákona o dani z příjmů, které jsou platné od 1.1.2008:

 • Zvláštní typ odpisů u pronajímaného majetku u finančního pronájmu (typ daňového odpisu "Leasingový odpis"), který uplatňovaly lesingové firmy, je zrušen. Ovšem majetek, který leasingové firmy začaly odepisovat tímto typem daňového odpisu před 1.1.2008, odepisují po celou dobu leasingu podle původního znění zákona platného k 31.12.2007.
 • Ruší se limit na daňovou vstupní cenu pro osobní automobily kategorie M1. Ovšem osobní automobily této kategorie (až na výjimky) zaevidované do hmotného majetku ve zdaňovacím období, v němž platí zákon ve znění před 1.1.2008 (typicky tedy pro zaevidování před 1.1.2008), tak tyto automobily se odepisují i nadále z původní limitované ceny podle původně platného znění zákona. Platí pro ně proto původní limit daňové vstupní ceny, a to i při jejich případném zhodnocení!
 • Byla provedena úprava prvního startu programu po první instalaci, kdy nyní obsluha zadává období, k němuž zpracování dat zahajuje. Podle zadaného období se nastaví aktuální účetní období programu

Download aktuální verze

Tiskni

K správné funkci webu nám pomáhají soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s jejich využitím.   Další informace