Menu modulu

Diskuse

  Pro přístup k diskusím musíte být registrovaný uživatel. Registrovat se můžete po kliknutí na odkaz níže.

 • Registrace
Aktuality

4.11.2017

Informace k nové směrnici GDPR


celá zpráva >>
Moduly
Odkazy
Majetek 8.04 - 15.7.2008


 • Úprava editace údajů pro silniční daň a výpočtů silniční daně podle novely zákona o silniční dani 246/2008 Sb. zveřejněné 4.7.2008.
 • Po instalaci nové verze programu je možno pomocí volby Správa dat - Speciální akce - Přepočet silniční daně provést hromadnou změnu hodnot v kartách silniční daně nebo je možno karty silniční daně jednotlivě upravit editací. Hromadná změna v kartách silniční daně, které měly nastaveno snížení daně podle par.6 odst.7 změní nastavení na snížení podle par.6 odst.6. Původní odst.7 zanikl. Pro správnost výpočtu daně je nutno zkontrolovat v kartách silniční daně datum uvedení do provozu, které je nadále pro výpočet snížení daně rozhodující. Pokud dojde k uplatnění nového odst.7 par.6 zákona, je nutno použít údaj Daňová povinnost od, pomocí níž se případně krátí jak daňová povinnost, tak snížení daně a další počítané hodnoty. Údaj Uvedení do provozu musí obsahovat vždy datum prvního uvedení do provozu u prvního vlastníka vozidla.
 • Úprava vyhodnocování kontrol karet majetku v případě potlačení kontrol drobného majetku pomocí přepínače /O-, která je určena pouze pro ty uživatele, kteří i nadále mohou používat drobný majetek (nepodnikatelské subjekty). V tomto případě jsou pro drobný majetek kromě dosavadních potlačeny navíc následující kontroly:
  - kontrola typu daňového odpisu (chyba)
  - překročení maximální doby odepisování (upozornění)
 • Při editaci karty silniční daně je odst.10 par.6 zákona při výběru odstavce snížení daně označen písmenem A. Je třeba nutno mít ale na zřeteli, že odst. 9 a 10 par.6 se použijí až pro rok 2009, takže jejich použití v roce 2008 není možné. Zároveň je třeba vzít v úvahu, že pro rok 2008 platí původní znění odst.8 a nové znění odst. 8 se použije až v roce 2009. Nové znění odst. 6 a 7 par.6 se ovšem používá už pro rok 2008.
 • Akce Správa dat - Speciální akce - Kontrola aktuálního stavu byla rozšířena kromě kontroly stavu karet majetku i o kontrolu karet silniční daně, která ale probíhá pouze pokud je silniční daň aktivována v přepínačích programu. Volba kontrol aktuálního stavu byla rozšířena na tři možnosti - Kompletní kontrola, Kontrola karet majetku a Kontrola silniční daně. Uživatel tak má možnost lépe vybírat, kterou kontrolu chce právě provést.

Stažení verze

Tiskni

K správné funkci webu nám pomáhají soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s jejich využitím.   Další informace