Menu modulu

Diskuse

  Pro přístup k diskusím musíte být registrovaný uživatel. Registrovat se můžete po kliknutí na odkaz níže.

 • Registrace
Aktuality

4.11.2017

Informace k nové směrnici GDPR


celá zpráva >>
Moduly
Odkazy

VERZE 10.04 – distribuce 1.11.2010

 • Verzi je možné instalovat zrychleným postupem, pouze pokud jsou používány standardní definice sestav v knihovnách sestav. Pročtěte si pozorně postup pro reinstalaci nové verze pro případ, že používáte upravené definice distribučních sestav!
 • Byl upraven start programu po zadání prvního období pro zahájení práce s programem. Pokud nejsou založeny žádné soubory v adresáři DAT a MAT, pak program při spuštění nabízí možnost období pro zahájení práce s programem ještě změnit. Pokud jsou nějaké soubory již založeny, je možné soubory vymazat v nabídce Správa dat – Výmaz za období – Všechna provozní data a pak při dalším spuštění programu změnit období zadané pro zahájení práce s programem. Při výmazu souborů ale dochází k nenávratné ztrátě dat již pořízených do karet majetku!
 • Byla upravena sestava odpisů za účetní období. Byla rozdělena na dvě sestavy – daňové odpisy za účetní období a účetní odpisy za účetní období. Podle toho byla rozšířena i hlavní nabídka programu. Sestavy obsahují nově hodnotu zůstatkové ceny a název typu odpisu. Sestava daňových odpisů navíc obsahuje i údaj RZDO, který obsahuje počet let odepisování ze zvýšené ceny. Při reinstalaci nové verze je nutné reinstalovat novou knihovnu sestav EL21STAV.ZGP. Pokud ale máme standardní sestavy stavu majetku upravené, pak knihovnu sestav EL21STAV.ZGP nenecháme instalovat a po spuštění nové verze provedeme načtenínových definichsestav(spus­tímeprogram sparametrem /L+ a v generátoru sestav ve volbě Výstupy – Tvorba sestav – Dlouhodobý majetek – Generátor sestav přejdeme do nabídky Knihovna – Načtení z jiné knihovny a ze souboru EL21_ODP.ZGP načteme definice sestav ST_ODPIS_ROK a ST_ODPUC_ROK).
 • Byla doplněna možnost ukládat sestavy vytvořené generátorem sestav do CSV formátu. Do konfigurace programu byl doplněn nový nepovinný přepínač Ukládání sestav v CSV formátu pod číslem 667. Pomocí tohoto přepínače může obsluha ovlivnit, zda se budou sestavy vedle tvaru vhodného pro prohlížení a tisk ukládat i v CSV formátu, který je vhodný pro načtení výstupu sestavy pro další zpracování v tabulkovém editoru (Microsoft Excel, OpenOffice Calc ap.). Ukládání do CSV formátu je aktivní, pouze pokud je přepínač ve stavu ZAPNUTO.
 • Formát CSV je ukládán s oddělovačem Tabelátor a textovými položkami v uvozovkách, první řádek obsahuje popis výstupních položek. Kódování textu je Win1250, oddělovačem desetinných míst je čárka.
 • Uložení do formátu CSV není při zapnutém přepínači funkční pro všechny sestavy. Sestava musí splňovat tyto podmínky pro výstup do CSV formátu:
 1. základní informace v sestavě je jednořádková
 2. sestava je tvořena generátorem sestav (nejde o speciální sestavu)
 • Sestavy tvořené speciálními postupy (hlavní kniha, součty za odpisové skupiny ap.) do CSV formátu ukládat nelze, neboť jsou tvořeny v sekcích a každá sekce obsahuje jiné údaje (např. první sekce údaje daňové, druhá sekce údaje účetní). Podobně jsou z uložení do CSV formátu vynechány sestavy tvořené generátorem, pokud základní informace v nich není jednořádková (např. výpis majetku za odpovědné pracovníky).
 • Pokud vytvoříme libovolnou jednořádkovou sestavu ve vlastních sestavách generátoru, je možné ji uložit (viz práce s generátorem sestav). Při uložení se při zapnutém přepínači 667 zároveň taková sestava uloží ve formátu CSV.
 • Pokud je ukládání sestav v CSV formátu zapnuto, pak se sestava splňující podmínky pro uložení do CSV formátu automaticky při uložení do složky sestav (např. C:MAJETEKEMLST) uloží současně i v CSV formátu. Soubor CSV má jméno shodné se standardní sestavou a liší se pouze příponou, která má místo přípony Lrm, příponu Crm, kde r je znak pro rok zpracování a m znak pro měsíc zpracování.
 • Pokud je standardní sestava taková, že pro výstup do CSV by byl soubor prázdný, není soubor ve formátuCSV vytvářen (např. pro prázdnou sestavu v generátoru, pokud podmínky pro omezení výstupu vedou k tomu, že výstupní sestava obsahuje pouze hlavičku).

Tiskni

K správné funkci webu nám pomáhají soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s jejich využitím.   Další informace