Menu modulu

Diskuse

    Pro přístup k diskusím musíte být registrovaný uživatel. Registrovat se můžete po kliknutí na odkaz níže.

  • Registrace
Aktuality

4.11.2017

Informace k nové směrnici GDPR


celá zpráva >>
Moduly
Odkazy

Opraven výpočet solidární daně.

Lze odeslat Přílohu k žádosti o dávky NEMPRI a ostatní elektronická podání (ONZ, PVPOJ, ELDP) pro ČSSZ.

Pořízení Opraven import do pořízených dat. Hrubé mzdy Odstraněno dodatečné směrování hrubé mzdy z DRMZ 123 dle číselníku Směrování nákladů (ZaStrOJ2-Výkon), směrování z pořízeného dokladu má přednost. Čisté mzdy – zpracování daní Daňový bonus se počítá i u dohod o provedení práce. Počítají se superhrubé mzdy a daně u všech typů pracovněprávních vztahů: Nově nastaveny intervaly: PPV_DAN_ZM=11­1..254,511..623,911­..924 PPV_DAN­_DPP=435 PPV_DAN_SR=71­1..749,811..844

Pro jednoduchost jsem Vám upravila intervaly a připojila tabulku: jaký DRMZ pro které PPV použít, protože předpokladem správného výpočtu daně je správné použití druhu mzdy za výkon práce nebo funkce v příslušném PPV.

Ve zpracování daní v roce 2018 je na místě pečlivé zadávání údajů vzhledem k aplikaci §6 odst. (4), zejména vzhledem k novému písm. b).

Jak jsme probírali na semináři,

pokud zaměstnanec má učiněno prohlášení k dani, nic se nemění, pokud není nerezident, má vždy zálohovou daň ze všech příjmů z pracovněprávního vztahu (kromě dividend), ve vazbě na následující jsme i tento typ danění museli přepracovat;

pokud zaměstnanec nemá učiněno prohlášení, dohoda o provedení práce musí být evidována zvlášť (PPV_DAN_DP), protože se testuje na mez pro srážkovou daň (10 000 Kč);

pokud zaměstnanec nemá učiněno prohlášení, součet příjmu z pracovního vztahu (PV_DAN_ZM) + příjmu z odměny statutára (PPV_DAN_SR) se testuje na mez pro srážkovou daň (2500 Kč).

Co má program udělat, když pro odměnu správní rady v PPV z (PPV_DAN_SR) použijete druh mzdy určený pro měsíční mzdu (122) nebo pro dohodu o provedení práce (170). Bude to testovat na 2500 nebo na 10 000 Kč. Nebo si jen tak řekne, je to všechno odměna správní rady, tak na 2500? nebo je to dohoda o provedení práce, tak na 10 tis.?

Příklad 1 : Statutárovi CZ bez daňového prohlášení s PPV 711 pořídíte dohodu o provedení práce DM 170, byť by byla 2000,– Kč, odvede se z ní oboje pojistné SP (není to malý rozsah) a ZP (dopočet do minimální mzdy) – program ji detekuje jako odměnu správní rady a vypočte se z ní srážková daň 15%, protože tato osoba neučinila daňové prohlášení.

Pokud bude DRMZ 170 ve správném PPV 435, program zahrne DPP do 10 tis. Kč a vypočte ji bez odvodů a se srážkovou daní.

Příklad 2: Statutárovi CZ s PPV 711 bez DP pořídíte časovou mzdu DRMZ 120 ve výši 2000 Kč. Program vypočte oboje odvody a srážkovou daň 15%.

Abychom omezili možnost, že nebude správně odvedena daň, bez ohledu na DRMZ jsme zahrnuli všechny příjmy, do kategorie podle PPV:

Doufám, že chápete, že je správné zadání vstupních údajů více než důležité, a tak, prosím, začněte u sebe:

Interval

PPV

Druh mzdy

PPV_DAN_ZM

Napočítává se DRMZ 5002měsíční základ zálohové daně

111..254, 521..524, 911,913,914,923,924

Všechny druhy mezd kromě dále uvedených

611..623, 921,922,

171 Dohody o pracovní činnosti

345

168 Produktivní práce učňů a studentů

PPV_DAN_DP

435

170 dohody o provedení práce

Napočítává se DRMZ 5004 měsíční základ z DPP

PPV_DAN_SR

Napočítává se DRMZ 5003 měsíční základ správní rady

711,714,721,724,749

172 (odměny osob pověřených obchodním vedením firmyna základě smlouvy o výkonu funkce, mandátní smlouvy, příkazní smlouvy, případně jiné)

176 (odměny společníků s.r.o., členů družstva a komanditistů, pokud vykonávají pro společnost práci a nemají pracovní smlouvu, DPP nebo DPČ), – kromě jednatelů

177 (odměny jednatelů)

811,814,824

172 (odměny osob pověřených obchodním vedením firmy na základě smlouvy o výkonu funkce, mandátní smlouvy, příkazní smlouvy, případně jiné)

177 (odměny členů statutárních orgánů právnických osob – musíte doplnit dny, ve kterých byla činnost vykonávána, vzhledem k naplnění sl. 19 Přílohy č. 2 NEREZIDENTI k vyúčtování zálohové daně, kde musíme sledovat počet dnů, po které byla činnost vykonávána (dosud není jasné, zda se jedná o kalendářní nebo pracovní dny).

812,822,

176 (odměny společníkůs.r.o., členů družstva a komanditistů(pokud vykonávají pro společnost práci a nemají pracovní smlouvu, DPP nebo DPČ) – kromě jednatelů)

844

172 (odměny neuvolněných zastupitelů – je to stejné jako u osob pověřených obchodním vedením, nemám volný druh mzdy pro speciální přístup)

Do některé z dalších verzí Vám programátoři vytvoří filtr pro pořízení správných druhů mezd do správných PPV.

Pro 01/18 je téměř pozdě, proto, prosím, vytiskněte sestavu 3.3.4. Sumární čisté příjmy, poté nainstalujte verzi 28.06. v období 01/18, přepočtěte hrubé a čisté mzdy, znovu vytiskněte sestavu 3.3.4. Sumární čisté příjmy a překontrolujte DRMZ 568,569,572,573 a 576 (doplatky). Pokud Vám vyjdou hodnoty stejné, oba jsme pracovali dobře. Pokud Vám vyjdou hodnoty různé, jeden z nás udělal chybu a je třeba ji opravit. Snad se nám to podařilo netradičním řešením, pokud ne, projděte Vaše PPV a použité DRMZ, opravte dle výše uvedeného a znovu přepočtěte. Pravděpodobně najdete rozdíly v dani u zaměstnanců s odměnami správní rady a DPP (bonusy). Pokud si nebudete vědět rady nebo se Vám nebude něco zdát v pořádku, budu v pondělí od 7 hodin celý den na telefonu 602270713, určitě to dáme dohromady. Až si budete jisti, že je vše OK, zaúčtujte a proveďte měsíční uzávěrku za období 01/18 a přejděte do období 02/18.

Kdo nemá statutáry nebo DPP s bonusy, může klidně přepočítat, zkontrolovat doplatky, zaúčtovat a přejít do období 02/18.

Výstupy 3.8.D. Dotazník ÚP- opraven chybný test na ukončení pracovního poměru k 31.12. přís­lušného roku (byla-li tato položka doplněna v MS Pracovní vztahy, zaměstnanec se zpravidla do stavu k 31.12.RRRR nezapočetl).

Tiskni

K správné funkci webu nám pomáhají soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s jejich využitím.   Další informace